Naturens fem elementer i din hverdag

Der er intet, der overgår naturens intelligens. Alt i kroppen spiller sammen som et symfoniorkester, og dine celler udfører automatiske mirakler hvert sekund. De fem elementer Jord, Vand, Ild, Luft og Æter er kvaliteter i alt i naturen. Uden for dig men også inden i dig som en genspejling af naturen. Dyr, planter og planeter – de indeholder alle de samme grundbestanddele helt ned på celleplan.

De fem elementer er en model, hvor mennesker prøver at indfange naturen og skematisere den. Jeg anvender den indiske model for de fem elementer (Jord, Vand, Ild, Luft og Æter), som jeg har lært om på min yogauddannelse. Der findes også en kinesisk model (Jord, Vand, Ild, Metal og Træ), hvor to af elementerne har andre navne. Måske findes der endnu flere, som jeg endnu ikke kender til. Alle modeller er nyttige, men ingen er komplette.

Men hvorfor overhovedet interessere sig for de fem elementer? Fordi elementerne påvirker alt levende og udsætter planter, dyr og mennesker for en evig forandring i en uendelig cyklus af årstider, måneder, døgn og timer. I et samspil mellem alt omkring dig, som et makrokosmos, og alt inden i dig, som et mikrokosmos, arbejder elementerne sammen om at skabe hver eneste celle i din krop. De samarbejder i en evig cyklus for at få skabt balance. Når alle fem elementer er i balance, er kroppen i stand til at tage vare på sig selv. Hvis der opstår en ubalance, danner det grobund for sygdom. Det er gammel visdom.

Ovenstående er et uddrag fra ”YIN YOGA stræk dig til velvære” Vol. 2.

Gennem de næste uger vil der kommer flere uddrag fra netop kapitlet om ”Naturens fem elementer”.

Alle fem elementer er repræsenteret på nedenstående foto.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *